درباره ما

با ما همراه باشید
مالیبان

تیم تخصصی مالیبان قصد دارد نیاز شما به آموزش، در حوزه مالی و بودجه، هم در زمینه اجرا و هم در حوزه آموزش و تحقیقات با دسترسی آسان به قوانین و مقررات، استاندارد های حسابداری و حسابرسی ، کتب ، مقالات و نشریات داخلی و خارجی و هر آنچه در این حوزه وجود دارد را با تلاش و کوشش به صورت نسبی  فراهم سازیم 

با ورود با کانال تلگرام و واتس آپ می توانید از جدیدترین اخبار مالی روز آگاهی یابید.

برای ارتباط با شرکت می توانید از شماره تماس زیر استفاده کنید

9861-42249537+ 98916140622+ info@maliban.ir