کارگاه آشنایی با ساختار بودجه
8 می 2020
بدون دیدگاه

کارگاه آشنایی با ساختار بودجه

مقدمه: با توجه به گستردگی مفاهیم و اصطلاحات پایه ای ...

کارگاه آموزش تابلو خوانی
13 ژوئن 2020
بدون دیدگاه

کارگاه آموزش تابلو خوانی

هدف از دوره در این دوره دانش پذیران با صفحه ...