درباره ما
درباره ما


گروه تخصصی مالیبان با نام تجاری خدمات توسعه سرمایه مالیبان - شرکت سهامی خاص با شماره ثبت 3724 فعالیت خود را انجام می دهد.
با توجه به پراکندگی اطلاعات و آموزش های حسابداری،مدیریت مالی و بازارهای سرمایه در کشور و عدم وجود فضایی مناسب برای پاسخگویی و ارتقاء دانش شاغلین در دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی،شرکت توسعه سرمایه مالیبان با دعوت از اساتید برجسته کشور فضایی منسجم و پویا برای رفع نیازهای حسابداری و سرمایه گذاری کلیه مدیران،کارمندان و علاقه مندان به این حوزه ها را از مقدماتی تا پیشرفته بصورت کاملا متمرکز فراهم نمود تا هرآنچه که باعث افزایش دانش و کسب بازدهی مناسب برای پیشرفت اقتصاد فردی و اجتماعی شود را فراهم سازد

درباره ما