مالیبان/اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

تعریف ناظر‌بازار

از سال 1384 و به موجب قانون بازار اوراق بهادار، ریاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار در قالب یک شورای 11 نفره، به وزیر اقتصاد رسید و مقرر شد که عملیات نظارت از اجرا جدا شود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه با شرح وظایف مشخص تشکیل شد و عملیات اجرا نیز به بورس ها در قالب فعالیت به شکل سهامی عام واگذار شد که وظایف آنها نیز در قانون آمده است.

بازار‌سرمایه بسته

1400/3/24 - 20:01:08
شاخص کل
1150203.56
حجم معاملات
6,462,890,302 سهم
ارزش معاملات
47,489,765,815,956 ریال
تعداد معاملات
498,032
ارزش بازار
45,919,059,942,679,392 ریال
جستجوی نماد
ناظر بازار
اطلاعيه در خصوص عدم تاييد بخشي از معاملات (ولكار)
14:22:38 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند، بخشي از معاملات انجام شده در نماد معاملاتي شركت ليزينگ كارآفرين(ولكار)در روز جاري دوشنبه مورخ 1400/03/24 تاييد نگرديد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
عدم تاييد معاملات در برخي نمادهاي معاملاتي
14:11:06 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 در نمادهاي معاملاتي (تملي7041)،(تملي7061)،(تملي7021) و (تملي7091) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (قپيرا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
12:57:09 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (ولانا1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
12:39:14 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ولانا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت ليزينگ آريا دانا متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازارفرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (كلر1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
12:19:19 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كلر1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت كلر پارس متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (فزر1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
12:15:18 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (فزر1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت پويا زركان آق دره متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد معاملاتي (دشيري1)
12:12:44 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت شيرين دارو (دشيري1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
تغيير دامنه نوسان روزانه قيمت در نماد معاملاتي ( وآيند1)
12:05:14 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 2788/خ/00 مورخ 1400/03/23 اين شرکت، دامنه نوسان روزانه قيمت در نماد معاملاتي بانک آينده (وآيند1) از روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 از 2 درصد (دامنه مجاز نوسان قيمت در تابلو نارنجي بازار پايه) به 4 درصد تغيير مي بايد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (ومهان1)
11:43:29 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نمادهاي معاملاتي (خكمك)،(دشيمي)،(دلر)،(دارو)،(بكام)،(دتماد)
11:42:22 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا(خكمك)،شيمي دارويي داروپخش(دشيمي)،داروسازي اكسير(دلر)،كارخانجات داروپخش(دارو)،كارخانجات توليدي شهيد قندي(بكام)،توليد مواد اوليه داروپخش(دتماد)جهت برگزاري مجمع عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، متوقف خواهند شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (خكاوه1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
11:38:04 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (خكاوه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سايپا ديزل متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نمادهاي معاملاتي (خكمك)،(دشيمي)،(دلر)،(دارو)،(بكام)،(دتماد)
11:33:40 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات كمك فنر ايندامان سايپا(خكمك)،شيمي دارويي داروپخش(دشيمي)،داروسازي اكسير(دلر)،كارخانجات داروپخش(دارو)،كارخانجات توليدي شهيد قندي(بكام)،توليد مواد اوليه داروپخش(دتماد)جهت برگزاري مجمع عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، متوقف خواهند شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد معاملاتي (فنرژي1)
11:33:51 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام در روز چهاشنبه مورخ 1400/03/26 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 متوقف مي‌شود.

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (فگستر1)
11:13:04 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گسترش صنايع روي ايرانيان (فگستر1)، پس از بررسي معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نمادهاي مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي قبل از برگزاري حراج ناپيوسته امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد معاملاتي (کلر1)
11:12:14 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت کلرپارس (کلر1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز چهاشنبه مورخ 1400/03/26 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 متوقف مي‌شود.

ناظر بازار
بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (فتوسا1)
11:03:02 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (فتوسا1)، پس از بررسي معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نمادهاي مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي قبل از برگزاري حراج ناپيوسته امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (كاسپين1)
10:59:32 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت داروسازي كاسپين تامين (كاسپين1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي‌شود در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديرعمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (سباقر1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
10:44:29 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سباقر1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سيمان باقران متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازارفرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي(كدما)
10:40:10 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت معدني دماوند(كدما)با توجه به اتمام دوره توقف مربوط به ظن دستكاري بازار(مبتني بر اطلاعات يا معاملات)و انتشار اطلاعيه شفاف سازي در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار خريد و فروش سهام (خساپا)
10:38:33 - 1400/3/24

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت سايپادر سررسيدهاي خردادماه و آبان ماه 1400، با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (خساپا)، متوقف گرديد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (گکوثر1)
10:35:31 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان (گکوثر1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي قبل از برگزاري حراج ناپيوسته امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نمادهاي معاملاتي (چكاوه)،(وتوكا)،(فرآور)
10:31:06 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع كاغذ سازي كاوه(چكاوه)، سرمايه گذاري توكا فولاد(وتوكا)، فرآوري مواد معدني ايران(فرآور)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (شبصير1)
10:19:21 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير1)، پس از اعلام تنفس در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي‌شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي قبل از برگزاري حراج ناپيوسته امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (خساپا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
10:16:19 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سايپا (خساپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي (هساپا1081)
10:16:30 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت سايپا (هساپا1081) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
تعليق نماد معاملاتي (ثنور1)
10:15:36 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به وجود ابهام با اهميت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتي (ثنور1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1400/04/06 تعليق شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (وسخراش) پس از رفع تعليق
10:11:17 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي(وسخراش)پس از رفع تعليق، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (سمايه1)
10:09:03 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بانك سرمايه (سمايه1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش،امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي قبل از برگزاري حراج ناپيوسته امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (شفارا1)
09:56:51 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي فارابي (شفارا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
اصلاحيه-تداوم تعليق نماد معاملاتي (دهدشت1)
09:55:34 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت ، تعليق نماد معاملاتي (دهدشت1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1400/04/22 ادامه مي‌يابد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
اصلاحيه-تداوم تعليق نماد معاملاتي (كازرو1)
09:51:15 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي كازرون ، تعليق نماد معاملاتي (كازرو1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1400/04/22 ادامه مي‌يابد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (درهآور1)
09:51:19 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت دارويي ره آورد تامين(درهآور1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي‌شود در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديرعمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (لكما1)
09:47:20 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانجات مخابراتي ايران (لكما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
اصلاحيه-تداوم تعليق نماد معاملاتي (ممسني1)
09:47:56 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي ممسني ، تعليق نماد معاملاتي (ممسني1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1400/04/22 ادامه مي‌يابد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (سبزوا1)
09:44:10 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لار سبزوار (سبزوا1)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي‌شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (فن آوا1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
09:42:26 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (فن آوا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت گروه فن آوا متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازارفرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (خفولا1)
09:32:04 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت خدمات فني فولاد يزد (خفولا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نماد معاملاتي (فتوسا1)
09:30:50 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (فتوسا1)، پس از بررسي معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نمادهاي مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي قبل از برگزاري حراج ناپيوسته امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (خعمرا1)
09:29:45 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد معاملاتي (فگستر1)
09:24:10 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گسترش صنايع روي ايرانيان (فگستر1) جهت بررسي معاملات مطابق با ماده 12 مكرر 6 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران متوقف شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
تداوم تعليق نماد معاملاتي (دهدشت1)
09:20:02 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت ، تعليق نماد معاملاتي (دهدشت1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1400/02/22 ادامه مي‌يابد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (سهگمت1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
09:20:01 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
تداوم تعليق نماد معاملاتي (كازرو1)
09:18:21 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي كازرون ، تعليق نماد معاملاتي (كازرو1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1400/02/22 ادامه مي‌يابد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (دالبر1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
09:16:02 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت البرزدارو (دالبر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
تداوم تعليق نماد معاملاتي (ممسني1)
09:16:58 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي ممسني ، تعليق نماد معاملاتي (ممسني1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1400/02/22 ادامه مي‌يابد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
بازگشايي نمادهاي معاملاتي(بوعلي)،(سهرمز)
09:13:53 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي بوعلي سينا(بوعلي)،سيمان هرمزگان(سهرمز)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
بازگشايي نمادهاي معاملاتي(سصفها)،(ساراب)،(سبهان)،(سپاها)،(سرود)،(سكرد)
09:11:43 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي سيمان اصفهان(سصفها)،سيمان داراب(ساراب)، سيمان بهبهان(سبهان)، سيمان سپاهان(سپاها)،سيمان شاهرود(سرود)،سيمان كردستان(سكرد)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
حراج مجدد نماد معاملاتي (چدن)
09:07:04 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت توليدي چدن سازان(چدن)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (ساربيل)،(سخاش)،(سخزر)،(سخوز)،(سفار)،(دامين)
09:05:04 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت هاي سيمان آرتا اردبيل(ساربيل)،سيمان خاش(سخاش)، سيمان خزر(سخزر)سيمان خوزستان(سخوز)،سيمان فارس(سفار)،داروسازي امين(دامين) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (قصفها1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
09:03:05 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قنداصفهان‌ (قصفها1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (غگل1) به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت
09:03:11 - 1400/3/24

به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گلوكوزان‌ (غگل1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (سهگمت1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
08:32:50 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (وساپا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
08:29:27 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
تداوم توقف نماد (فولاي1) جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات
08:27:15 - 1400/3/24

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت صنايع فولاد آلياژي يزد ، توقف نماد معاملاتي (فولاي1) حداكثر براي 2 روز كاري تداوم مي‌يابد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
معاملات بورس انرژي ايران - بازار عمده فروشي برق
08:17:27 - 1400/3/24

1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 1400/03/28 پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز مي گردد. مديريت عمليات بازار

ناظر بازار
معاملات بورس انرژي ايران - بازار عمده فروشي برق
08:16:38 - 1400/3/24

1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 1400/04/23گشايش مي يابند. مديريت عمليات بازار

ناظر بازار
معاملات بورس انرژي ايران - بازار مصرف كنندگان بزرگ برق
08:16:56 - 1400/3/24

1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 1400/04/23گشايش مي يابند. مديريت عمليات بازار

ناظر بازار
نمادهاي معاملاتي(شپارس)،(داسوه)،(كسرام)مشمول رفع گره معاملاتي
08:12:05 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي بين المللي محصولات پارس(شپارس)،داروساز ي اسوه(داسوه)،پارس سرام(كسرام)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
درخصوص نحوه انجام معاملات(فکمند1)(ولقمان1)(ولقمانح1)درتابلوقرمزبازارپايه
08:06:35 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 2574/خ/99 مورخ 1399/12/18 اين شركت، نمادهاي معاملاتي شركت گسترش قطعه سازي کمند (فکمند1)، شرکت سرمايه گذاري لقمان (ولقمان1) و حق تقدم خريد سهام آن در نماد (ولقمانح1) امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 بر اساس قيمت پاياني روز دوشنبه 1400/03/17 در تابلو قرمز بازار پايه فرابورس ايران آماده انجام معامله مي باشند. مديرعمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
تمديد دوره بازارگرداني به روش مبتني بر حراج در نماد (بالاس1)
08:03:28 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 2785/الف/00 مورخ 1400/03/22 اين شرکت، بازارگرداني سهام شرکت مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس1) با دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازار اول فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج، از امروز دوشنبه مورخ 1400/03/24 در بازار اول فرابورس ايران تمديد مي‌شود. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
08:02:22 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ پيرو مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك مسكن اعلام مي‌گردد: 1-محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران در كليه نمادهاي معاملاتي اوراق تسهيلات مسكن بانک مسكن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي که فقط 4ماه تا پايان معاملات آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در اين مقطع زماني، نمادهاي معاملاتي تسه9804، تسه9805، تسه9806 و تسه9807 مشمول محدوديت مذکور نمي باشند. 3-در خصوص اوراق گواهي صادره بانك مسكن محدوديت ورود سفارش خريد و انجام معامله به ميزان حداکثر 280 ورقه براي هر کد معاملاتي در هر جلسه معاملاتي مي باشد. 4- متقاضيان خريد مي بايست محدوديت هاي مذکور را در خصوص ورود سفارشات خريد و معاملات انجام شده رعايت نمايند، تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش منجرساضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي توانند به اطلاعيه‌هاي اين شرکت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه نمايند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك ملي
08:02:47 - 1400/3/24

به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد:1) اعتبار کليه اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيلات تا يک ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران مي باشد.2) محدوديت حجمي هر سفارش خريد(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي به تعداد 280 ورقه تعيين گرديده است.متقاضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي توانند به اطلاعيه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 و اطلاعيه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 اين شرکت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران مراجعه نمايند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (ستران1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
08:00:09 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ تهران‌ (ستران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (ستران1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
08:00:20 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ تهران‌ (ستران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

ناظر بازار
توقف نماد (لكما1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
08:00:30 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لكما1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازارفرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (خصدرا1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
08:00:41 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (خصدرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازارفرابورس ايران

ناظر بازار
توقف نماد (خفناور1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
08:00:51 - 1400/3/24

به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (خفناور1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت مهندسي صنعتي روان فن آور متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازارفرابورس ايران