مالیبان/اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

تعریف ناظر‌بازار

از سال 1384 و به موجب قانون بازار اوراق بهادار، ریاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار در قالب یک شورای 11 نفره، به وزیر اقتصاد رسید و مقرر شد که عملیات نظارت از اجرا جدا شود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه با شرح وظایف مشخص تشکیل شد و عملیات اجرا نیز به بورس ها در قالب فعالیت به شکل سهامی عام واگذار شد که وظایف آنها نیز در قانون آمده است.

بازار‌سرمایه بسته

1400/1/25 - 20:01:13
شاخص کل
1243358.69
حجم معاملات
4,490,208,577 سهم
ارزش معاملات
39,208,038,323,485 ریال
تعداد معاملات
374,388
ارزش بازار
49,658,091,850,128,648 ریال
جستجوی نماد