استارت دور جدید عرضه های اولیه بازار سهام با سهمی از صنعت پتروشیمی

سعید محبی فرد معاون مالی و اقتصادی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس : توافقات با شرکت بورس انجام و گزارشات لازم ارائه شده است و کمی مکاتبات اداری برای عرضه اولیه...
1399/09/09
کارشناس مالیبان 1113