استارت دور جدید عرضه های اولیه بازار سهام با سهمی از صنعت پتروشیمی

1399/09/09
کارشناس مالیبان 1113

پتروشیمی بوعلی در کش و قوس ورود به بورس ، احتمالا چهارشنبه هفته آینده عرضه اولیه خواهد شد.

سعید محبی فرد معاون مالی و اقتصادی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در خصوص زمان دقیق عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی با توجه به جلسه روز گذشته با شرکت بورس تهران گفت: توافقات با شرکت بورس انجام و گزارشات لازم ارائه شده است و کمی مکاتبات اداری برای عرضه اولیه این شرکت باقی مانده است.

وی گفت: به نظر می رسد با توجه به روند فعلی کار ، چهارشنبه هفته آینده به احتمال بالای ۹۰ درصد بوعلی عرضه شود.

به گفته وی، طبق توافق با بورس در روز عرضه ، ۹ درصد برای عرضه عمومی و ۳ درصد هم برای صندوق ها درنظر گرفته شده و ۳ درصد هم ظرف دو ماه به تدریج عرضه خواهیم داشت ، یعنی از زمان عرضه اولیه تا دو ماه ۱۵ درصد از سهم پتروشیمی بوعلی را در بازار عرضه می کنیم.

این مقام مسئول گفت : در این عرضه اولیه میزان و تعدادی که به هر کد معاملاتی می رسد ، بستگی به مشارکت شرکت کنندگان در عرضه اولیه دارد، برآورد ما این است حدود ۶ میلیون نفر در عرضه اولیه شرکت کنند که باز هم بستگی به مشارکت سهامداران خواهد داشت.