تعیین تکلیف سود باقی‌مانده سهام عدالت طبق مصوبه شورای عالی بورس

پس از انجام تکالیف سازمان خصوصی سازی، مانند وصول کامل سود عملکرد مالی سال‌های گذشته و افزایش سرمایه برخی از شرکت‌ها، به طریقی که شورای عالی بورس تعیین نماید، در...
1399/09/07
کارشناس مالیبان 1114