ممنوعیت حذف یا ویرایش سفارش ۵دقیقه قبل از شروع بازار در فرابورس!!

1399/09/13
کارشناس مالیبان 1113
اطلاعیه مهم در خصوص نحوه دریافت سفارش در مرحله پیش گشایش

به گزارش مالیبان به نقل از مدیر عملیات بازار، خانم سمیرا خوشنود؛ ممنوعیت حذف یا ویرایش سفارش ۵دقیقه قبل از شروع بازار در فرابورس از تاریخ روز سه‌شنبه 1399/09/18 اطلاع رسانی شد.

پیرو تصویر پیوستی ؛ به اطلاع کلیه سهامداران، فعالین و کارگزاران محترم می رساند از روز سه‌شنبه مورخ 1399/09/18 در پنج دقیقه پایانی زمان پیش گشایش بازار ( از ساعت 8:55 تا 9) امکان هرگونه حذف یا ویرایش سفارش های وارده قبلی تا زمان گشایش بازار امکان‌پذیر نمی باشد.