ریسک خرید سکه چقدر است؟

1399/09/09
کارشناس مالیبان 1114
شواهد و قواعد نشان از این دارد که خرید سکه در شرایط فعلی همچنان ریسک بالایی دارد. البته این ریسک در قطع های بزرگتر کمتر و در قطع های کوچکتر بیشتر است. با اینحال، همچنان سکه امامی نیز از قیمت ذاتی فاصله دارد و این فاصله به معنی وجود ریسک است. باید توجه کرد در صورتی که انتظارات در بازارها به طور کامل چرخش کند، معمولا حباب سکه نیز منفی خواهد شد. یعنی قیمت اسمی از قیمت ذاتی کمتر خواهد شد. اگر همین میزان حبابی که اکنون در جهت مثبت در قیمت سکه وجود دارد، معکوس شود، قیمت سکه 600 هزار تومان ارزان‌تر خواهد شد.

حباب قیمت در انواع سکه ( 9 آذرماه 99).

این را باید در کنار روند اونس و دلار طی هفته های آینده گذاشت. اگر دلار مرز 24 هزار تومان را به سمت پایین بشکند، در این حالت مسیر رسیدن به کف 20 هزار تومان می تواند روان شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سکه به راحتی به زیر 10 میلیون تومان سقوط خواهد کرد. حتی در همین قیمت اونس(1786 دلار)، سکه با دلار 20 هزار تومانی حداکثر 8 میلیون و 500 هزار تومان ارزش دارد. پس خریداران سکه در شرایط فعلی، باید تمامی سناریوها را در نظر گیرند تا همانند خریداران سکه در کانال 15 میلیون تومان، کیش و مات نشوند.