احتمال کف شکنی جدید اوراق مسکن

1399/09/11
کارشناس مالیبان 1113
به گزارش مالیبان ؛ قیمت اوراق مسکن آماده سقوط به کانال 50 هزارتومان است.

قیمت اوراق وام خرید مسکن تا همین یک ماه پیش روند صعودی داشت و از 99 هزار تومان هم گذشت اما انتظار خریداران مسکن در سه چهار هفته اخیر برای ارزان شدن خانه باعث بی میل شدن آنها برای خرید اوراق و در نتیجه شکست قیمت آن شده است.

اوایل آبان قیمت اوراق مسکن در کانال 70 هزار تومان قرار گرفت و الان بین 61 تا 63 هزار تومان در نوسان است.

پیش بینی می شود قیمت اوراق از این رقم کمتر تجاوز نکند. البته گروهی از کارشناسان با استناد به روند حرکتی قیمت اوراق در سال گذشته که تا کانال 40 هزار تومان سقوط کرده بود معتقدند احتمال تکرار اوضاع پارسال هم وجود دارد.