آموزش در مالیبان

واژه آموزش؛فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می‌کند و واژه یادگیری فرآیندی است که در آن یک شخص در کارهایی که از کسب دانش و مهارت الهام گرفته اند، فعالیت می کند. در مالیبان؛ مدل ارائه ادغام آموزش و یادگیری است به محض شروع شدن آموزش ؛ فرآیند یادگیری به موازات از طریق کانال های مختلف دنبال خواهد شد. در مالیبان دوره های ویژه حسابداری و سرمایه‌گذاری از مقدماتی تا پیشرفته را دنبال می کنیم و بر سر این عهد هستیم تا تمام توان خود را در رشد و بالندگی همراهان مالیبان به کار ببریم.

لیست دوره هابرای ثبت نام در دوره لطفا کد ملی خود را وارد کنید