بارگذاری...
malibook
بیشترین خریدها
مشاهده همه
موضوعات بین رشته‌ای
مالی‌بوک
میزبان‌شما

مرجع کتاب، مقالات و جزوات حوزه بازارسرمایه و حسابداری در ایران

مالی عمومیصندوق‌های سرمایه‌گذاری

20,000 تومان

فناوری اطلاعات در بازار سرمایهماکرونویسی و برنامه‌نویسی کاربردی به زبان VBA در Excel

32,000 تومان

مالی تخصصیمدیریت سبد اوراق بهادار

120,000 تومان

مالی عمومیمدیریت مالی جلد 2

30,000 تومان

فناوری اطلاعات در بازار سرمایهنگاهی جامع به زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر

40,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایمدل‌های کمی در مدیریت ریسک

80,000 تومان

کودک و نوجوان(کندو)درآمد پرماجرا

30,000 تومان

حالت شب