بارگذاری...
malibook
بیشترین خریدها
مشاهده همه
موضوعات بین رشته‌ای
موضوعات بین رشته‌ای
مالی‌بوک
میزبان‌شما

مرجع کتاب، مقالات و جزوات حوزه بازارسرمایه و حسابداری در ایران

مالی تخصصیرویکرد ساده به اختیار معاملات

85,000 تومان

مالی تخصصیمرجع راهبردهای اختیار معاملات

70,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایمعاملات روزانه برای معاش

25,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایادغام و اکتساب، نگرش کاربردی

65,000 تومان

فناوری اطلاعات در بازار سرمایهکاربرد نرم‌افزار MATLAB در مدیریت و مالی

30,000 تومان

مالی تخصصیاقتصاد بین‌الملل

90,000 تومان

مالی عمومیپیش‌بینی ریسک مالی

40,000 تومان

مالی عمومیمبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

100,000 تومان

کودک و نوجوان(کندو)هدیه پرماجرا

25,000 تومان

حالت شب